Inhoud

De inhoud van de presentatie wordt in overleg aangepast aan de doelgroep. Elke presentatie wordt speciaal voor de gelegenheid samengesteld.

Portfolio

Omdat ik erg breed geïnteresseerd ben zijn er veel onderwerpen die in mijn straatje passen. Hoewel WaaromSchepping.nl is opgericht voor het geven van onderwijs over schepping en evolutie is mijn portfolio daartoe niet beperkt. Hier ziet u een lijstje van onderwerpen waar ik al eens een lezing over heb gehouden:

 • Wetenschappelijke methode (vaak een kort onderdeel)
 • Tot geloof gekomen door de schepping, mijn eigen getuigenis
 • Ouderdom van de aarde
 • Radiodateringsmethoden
 • Ontstaan van het leven
 • De Zondvloed
 • IJstijd
 • Toren van Babel/verspreiding van de volkeren
 • Astronomie, leeftijd van het heelal
 • Planeten en waarom ze jong zijn
 • Ufo’s, aliens en de Bijbel
 • Maatschappelijke gevolgen van de evolutietheorie
 • Dinosauriërs
 • Fossielen
 • Historische betrouwbaarheid van Genesis
 • Grand Canyon
 • Ruimtevaart
 • Profetieën uit Daniël
 • Bijbelse archeologie
 • De Bijbel in het British Museum, archeologie bevestigt de Bijbel
 • Fantasy, sciencefiction en de Bijbel
 • Vulkanisme en de Zondvloed
 • Platte aarde, een moderne ketterij

Met groot succes heb ik ook al een aantal keer een ‘vragenuurtje’ georganiseerd. Hierbij geef ik een korte inleiding van 15-20 minuten over wetenschap, het scheppingsmodel en het evolutiemodel. Daarnaast heb ik meer dan 100 slides als ondersteuning om vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen.

Hebt u een spreker nodig voor een onderwerp dat niet in deze lijst voorkomt? Neem dan gerust contact met me op. Als het buiten mijn bereik valt ken ik misschien iemand die het wel zou kunnen.

Over het algemeen volgt na de lezing een korte tijd voor discussie of een moment voor vragen vanuit het publiek. Indien gewenst kan ik ook stellingen voor de discussie verzorgen of vragen om in kringen na te bespreken.

Vorm

De presentaties zijn in PowerPoint en worden vergezeld van een schat aan foto’s. Zoals Fred R. Barnard (en dus niet Confucius) zei: A picture is worth more than a thousand words. Naast PowerPoint-slides neem ik, afhankelijk van de onderwerpen, ook tastbaar (uniek) demonstratiemateriaal mee. Hierbij valt te denken aan boeken, fossielen, dinosaurusmodellen en een heuse zondvloedsimulator.

Voor mijn lezingen maak ik gebruik van de ‘filosofie’ van Cliff Atkinson. De presentaties staan niet vol met tekst die ik gewoon voorlees. Zie het als een film: de PowerPoint is het beeld, en de spreker verzorgt het geluid.

Hierdoor is het helaas haast onmogelijk om een presentatie na te sturen voor geïnteresseerden. Benieuwd hoe dit er uit ziet? Kijk dan naar de twee voorbeeldpresentaties van de Weet Magazine Lezersdag onder aan de pagina.

Tijdsduur

Niet alleen de inhoud van de presentaties wordt aangepast aan de doelgroep, ook de lengte van de presentatie ligt volledig in handen van de organisatie. De ervaring leert echter dat er toch wel minstens 30-45 minuten de tijd moet worden genomen exclusief vragen en discussie. Met een tijd voor vragen en discussie erbij komt dit neer op een totale tijd van minstens een uur.

Locatie en benodigdheden

De locatie is geheel afhankelijk van de organisatie. Het tijdstip van de lezing is vrij te kiezen in overleg. In het geval van een kleine groep, zijn de enige middelen een computer (welke ik meestal zelf meeneem) en eventueel een beamer of tweede monitor. Voor een grotere groep is een beamer wenselijk.

Taal

Alle lezingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. Deze site zal echter geen Engelse weergave hebben.

Kosten

Voor mijn lezingen vraag ik een reiskostenvergoeding van € 0,23 per km. Voor een lezing vraag ik voor ideologische instanties als richtbedrag € 150,-, vrijgesteld van btw. Let wel, dit is een richtbedrag, er valt altijd over de prijs te onderhandelen. Geld moet niet in de weg staan om het evangelie te verkondigen.
Vraag ook naar de speciale korting voor studentenverenigingen!

Boekentafel

De tijd is altijd te kort om alles te vertellen. Daarom bied ik ook een serie boeken en DVD’s aan voor verkoop na afloop van lezingen over schepping en evolutie. Geïntreresseerden kunnen dan thuis nog eens rustig alles nalezen.

Blote voeten

Ik ben gewend om (overal) op blote voeten te lopen, en het liefst dus ook wanneer ik lezingen geef.

Voorbeeldlezingen

Hier staan twee lezingen die ik begin 2022 voor Logos Instituut heb gegeven. 

Het dinomysterie

De zondvloed, wereldwijd of lokaal?

Pin It on Pinterest

Share This