Mijn verhaal

rt-Jan van Heugten (1985) groeide op  met een geloof in de evolutietheorie. Toen hij in zijn late tienerjaren zelf de Bijbel ging lezen, was het wel erg gemakkelijk om de schepping en allerlei andere bovennatuurlijke gebeurtenissen af te schrijven als natuurlijke processen (Schepping? Nee, evolutie. Zondvloed? Nee, een lokale overstroming. Exodus? Een meteorietinslag zorgde ervoor dat het water wegtrok. Reuzen in het Beloofde Land? Tja, ik zou ook zeggen dat ik reuzen heb verslagen, staat goed op je cv…).

Toen hij zich tijdens zijn studie scheikundige technologie aansloot bij een jongerenvereniging van een lokale kerk, raakte Gert-Jan in gesprek over evolutie met een van de jeugdleidsters. Zij wist hem te vertellen dat evolutie helemaal niet zo sterk bewezen is als Gert-Jan veronderstelde. Een volgende keer nam ze een lijstje mee met stellingen over schepping en evolutie. In een poging die stellingen te ontkrachten, kroop Gert-Jan met een potlood achter zijn bureau, maar veel van die stellingen gingen over zaken waar hij niet zomaar een antwoord op kon geven.

Een halfjaar later, in de zomer van 2006, sprak Philip Bell van Creation Ministries International op het Flevo Festival, een christelijk festival dat Gert-Jan elk jaar bezocht. Philip sprak over schepping en evolutie. Gert-Jan ging naar zijn lezingen toe, met het idee om nu eindelijk antwoorden te krijgen op de vraag hoe je evolutie in de Bijbel kon passen. In plaats daarvan presenteerde Philip een keur aan wetenschappelijke argumenten die niet alleen aantoonden dat evolutie en het christelijk geloof onverenigbaar waren, maar ook dat de evolutietheorie wetenschappelijk gezien erg zwak staat.

In drie lezingen werd Gert-Jans wereldbeeld compleet op z’n kop gezet. Als er al zoveel bewijsmateriaal was voor het meest onwaarschijnlijke gedeelte van de Bijbel, dan moest de rest ook wel waar zijn.

Voor Gert-Jan werd het verzamelen van argumenten voor de Bijbelse schepping en tegen de evolutietheorie een soort tweede studie. Dit leidde ertoe dat hij een poosje later Jezus als zijn persoonlijke Verlosser kon aannemen en samen met twee vrienden in 2010 Navigators Studentenvereniging Eindhoven oprichtte.

Sinds zijn bekering is Gert-Jan als spreker aan de slag gegaan, omdat hij merkte dat het helemaal niet vanzelfsprekend was dat christenen ook geloven wat er in de Bijbel staat. Na zijn studie volgde Gert-Jan een trainingsjaar bij de Navigators, waarna hij heeft besloten om (naast zijn redactiewerk bij Weet Magazine) als zelfstandige spreker en schrijver aan de slag te gaan.

Tegenwoordig heeft Gert-Jan het zonnige zuiden verlaten en woont hij met zijn vrouw en kinderen in Veenendaal. De studie naar de schepping gaat onverminderd door.

Pin It on Pinterest

Share This